Tuesday, June 21, 2016

Surah Al-Baqarah (90)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 90:
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menyatakan bahawa kaun Yahudi itu amatlah jahat budi perkerti yang rela menjual nasib dirinya menjadikan dirinya kafir kerana semata-mata hasad dan dengki melihat kurnia Allah yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad.  Oleh itu mereka telah murka bertimpa murka kerana kufur dengan kitab Injil yang dibawah oleh Nabi Musa dan kitab AlQuran yang dibawah oleh Nabi Muhammad.  


[Previous] [Next

Sumber, 
Terjemahan (1.2.81~90);

[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA    
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan, 
[G+] https://plus.google.com/105585197688162188976/posts/SKSNpVMiKPD
.